Wiadomość
Język
Szukaj
×

Naprawa technologii automatyzacji CNC, PLC i ROBOTÓW oraz elektroniki dla energetyki odnawialnej

Oferujemy usługi naprawcze różnych producentów, nie tylko dla aktualnych serii i podzespołów, ale również dla serii i podzespołów, które już dawno zostały wycofane z produkcji. Przez naprawę rozumiemy zawsze kompletną regenerację produktu. Zespoły są naprawiane w naszym certyfikowanym procesie naprawczym wyłącznie w oparciu o specyfikacje producenta i przy użyciu nowych i zatwierdzonych komponentów. Po odbiorze zespołu jest on poddawany profesjonalnemu czyszczeniu, m.in. w basenie ultradźwiękowym oraz w myjni przemysłowej. W ramach regeneracji produktu wymieniane są nie tylko uszkodzone elementy, ale również prewencyjnie te, które ulegają starzeniu lub większemu zużyciu. Po pomyślnie zakończonym procesie naprawy wszystkie podzespoły są w pełni sprawdzane pod kątem działania oraz pod obciążeniem m.in. na oryginalnych stanowiskach testowych i obciążeniowych producentów.


W ramach naprawy oferujemy następujące usługi: