Wiadomość
Język
Szukaj
×

Go Green Ochrona środowiska w firmie BVS Industrie-Elektronik

  • Certyfikacja zgodnie z normą zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001:2015

  • Pakiet działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zużycia energii i emisji CO²

  • Instalacja energooszczędnych lamp LED oraz kompleksowa izolacja budynku

  • System fotowoltaiczny o rocznej wydajności produkcji ponad 250 MWh/rok

  • Centralny system odciągowy z filtrem z węglem aktywnym na wszystkich technicznych stanowiskach pracy

  • Redukcja złomu elektrycznego poprzez naprawy dawno wycofanych z użytku podzespołów

  • Współpraca z odpowiedzialnymi i certyfikowanymi dostawcami

go green – BVS Industrie-Elektronik

Nasz wkład w ochronę środowiska

Myślenie i działanie w sposób świadomy ekologicznie jest kamieniem węgielnym naszej kultury korporacyjnej. Dlatego już w przeszłości podjęliśmy szereg działań i będziemy je kontynuować w przyszłości, aby nasz ślad ekologiczny był jak najmniejszy.

Ten sposób myślenia przewija się nie tylko przez najróżniejsze procesy w przedsiębiorstwie, lecz jest także stale realizowany w codziennej pracy – od planowania transportu, poprzez budynki, aż po poszczególne miejsca pracy.

W trakcie przebudowy i budowy nowego kompleksu budynków podjęto szereg działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zużycia energii i emisji CO². Z jednej strony zainstalowano obszerną izolację budynków w celu uzyskania oszczędności energii. Podobnie, w ramach działań energooszczędnych, wszystkie źródła światła zostały zamienione na energooszczędne lampy LED.

Z drugiej strony, technologia zakładu została całkowicie zmodernizowana. Zastosowanie kilku powietrznych pomp ciepła w znacznym stopniu przyczynia się do redukcji emisji CO². Na dachach kompleksów budynków zostały również zainstalowane systemy fotowoltaiczne. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi obecnie około 250 MWh/rok, co odpowiada średniemu rocznemu zużyciu energii przez około 50 domów jednorodzinnych. Dzięki temu możemy również w sposób zrównoważony pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną w naszych budynkach biurowych i zakładach.


Jako usługodawca, który specjalizuje się również w naprawach podzespołów nieobjętych obsługą serwisową lub wycofanych z produkcji, staramy się oczywiście jak najdłużej utrzymać w dobrym stanie podzespoły wszystkich producentów. W szczególności komponenty istotne dla bezpieczeństwa, takie jak zasilacze, transformatory lub tranzystory dużej mocy, są profilaktycznie wymieniane podczas napraw i zastępowane komponentamidopuszczonymi przez producenta lub ustawodawcę. Tam, gdzie jest to możliwe, stosowane są również ulepszone komponenty, aby osiągnąć dłuższą żywotność produktu w codziennym użytkowaniu. 

Dzięki temu unikamy dalszych strat energii elektrycznej. Nieobjęte obsługą serwisową lub wycofane z produkcji układy sterowania mogą więc być stosowane jeszcze długo po faktycznej dacie zaprzestania produkcji. Z punktu widzenia klientów eliminuje to m.in. konieczność kosztownej modernizacji.

Nie tylko przy zakupie komponentów potrzebnych do naprawy, ale również przy wysyłce naszych podzespołów, przykładamy dużą wagę do współpracy z odpowiedzialnymi, jak również certyfikowanymi dostawcami i przewoźnikami. Powinny one być nie tylko zgodne z wymogami prawnymi i standardami zarządzania środowiskowego, ale także stale monitorowane poprzez procedury audytu wewnętrznego. Tylko w ten sposób możemy trwale zapewnić, że współpraca z zewnętrznymi usługodawcami będzie prowadzona w sposób odpowiedzialny, w interesie środowiska naturalnego.

Podczas pracy z podzespołami elektronicznymi, a przede wszystkim przy ich naprawie z wykorzystaniem technologii lutowania, powstają szkodliwe dla zdrowia opary, które negatywnie wpływają na pracę pracowników warsztatu. Z tego powodu wszystkie techniczne miejsca pracy są wyposażone w centralny system odciągowy z filtrem z węglem aktywnym, aby zredukować do minimum powstające emisje zanieczyszczeń.


System Zarządzania Środowiskiem DIN EN ISO 14001:2015

Od lutego 2017 r. system zarządzania środowiskiem został po raz pierwszy certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 14001:2015. Pomaga nam to w realizacji i osiąganiu zdefiniowanych aspektów i celów środowiskowych. Wszystkie nasze procesy i usługi są zgodne z uznanymi międzynarodowymi standardami, co jest ważnym czynnikiem naszego wkładu w środowisko naturalne.