Wiadomość
Język
Szukaj
×

Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  • Gruntowne naprawy renowacyjne produktów

  • Mycie i czyszczenie każdego podzespołu przed naprawą

  • Prewencyjna wymiana wszystkich elementów ulegających starzeniu lub zwiększonemu zużyciu eksploatacyjnemu

  • Wymiana wszystkich elementów, które zostały zidentyfikowane jako słabe punkty, a tym samym stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa maszyny i jej operatora

  • Stosowanie wyłącznie części nowych i zatwierdzonych przez producenta lub ustawodawcę

Zagrożenia dla bezpieczeństwa – BVS Industrie-Elektronik

Sprawdzona jakość zamiast improwizowanego ryzyka

Jako firma świadcząca usługi w zakresie napraw technologii automatyzacji CNC, PLC i ROBOTÓW oraz elektroniki dla energii odnawialnych, jesteśmy często powoływani jako rzeczoznawcy w przypadku roszczeń odszkodowawczych. W tym kontekście wielokrotnie stwierdza się nieprawidłowe naprawy, które są szczególnie częste w przypadku stosowania replik elementów istotnych dla bezpieczeństwa – takich jak zasilacze, transformatory i przekaźniki. Często prowadzi to do rażących zagrożeń bezpieczeństwa, którym nie można przeciwdziałać nawet poprzez naprawę. Jeśli te zagrożenia można wyeliminować poprzez naprawę, to ją przeprowadzimy. Jeśli niezawodność podzespołu nie może być przywrócona poprzez naprawę, a ryzyko uszkodzenia w wyniku wcześniejszych interwencji jest zbyt wysokie, z reguły odmawiamy naprawy.

Stosowanie wyłącznie części nowych i dopuszczonych przez producenta lub ustawodawcę do napraw oraz wykorzystanie ponad 100 oryginalnych stanowisk badawczych wszystkich producentów umożliwia BVS zagwarantowanie całkowicie bezawaryjnego funkcjonowania zespołu. Symulacje w realistycznych warunkach, jak również testy pod pełnym obciążeniem zapewniają, że moduł może wytrzymać trudy codziennej eksploatacji. 

Postaw na bezpieczeństwo i zwróć się do nas jako do swojego niezawodnego partnera, aby zredukować do minimum ryzyko kolejnej awarii w zakresie zezwolenia na eksploatację, bezpieczeństwa pracy i żywotności maszyny.

Przykłady nieumiejętnych napraw z naszego archiwum zdjęć

Nie da się? Nie ma mowy!

Utrzymanie tej ręcznej jednostki sterowania było dosłownie „niezwykłym” osiągnięciem. Pęknięta obudowa zagraża prawidłowemu działaniu wewnętrznego elementu wyłącznika bezpieczeństwa!

Klejenie

Komponenty są często klejone, a nie lutowane. Proces ten jest szybszy i tańszy. Jednak elementy zamocowane w ten sposób nie są bezpieczne. Nie można zagwarantować idealnego połączenia.

Sztuka zamiast jakości

Od czasu do czasu zdarza się, że dla skomplikowanych zadań można znaleźć bardzo proste rozwiązania. Choć czasami bywają one piękne, są niedozwolone i stanowią zagrożenie dla ludzi i maszyn!

Przebicie

W tym miejscu przez obudowę i membranę klawiszową wraz z matrycą przełączającą przewiercono śruby w celu zamocowania. Oznacza to, że nie można już zagwarantować planowej funkcji poszczególnych klawiszy. Ponadto, klasa ochronna nie jest już traci swoją ważność!

Uszkodzona izolacja

Niewłaściwe użytkowanie kabli prowadzi do powstawania punktów nacisku, a w dalszej kolejności do przetarcia izolacji kabla. Wzrasta niebezpieczeństwo dla człowieka i maszyny, co grozi przestojem w produkcji!

Luźny styk

Ponieważ element nie jest prawidłowo przylutowany, dochodzi do poluzowania styków. Oznacza to, że komponent nie może być stosowany z niezawodnością planowania, ryzyko uszkodzenia innych komponentów wzrasta w sposób niekontrolowany, a bezpieczeństwo użytkownika maszyny jest zagrożone!

Nieoczyszczone złącza lutownicze

Nieoczyszczone miejsce lutowania działa agresywnie na powierzchnię płytki drukowanej Oznacza to, że nie jest już zagwarantowana planowalna produkcja i wzrasta prawdopodobieństwo uszkodzenia innych komponentów oraz niebezpieczeństwo dla użytkownika maszyny!

Swobodne okablowanie

Tutaj można zobaczyć przykład swobodnie podłączonej, nieoryginalnej części zamiennej. Niezabezpieczone połączenia mogą spowodować utratę kontaktu. Nieuchronnie zbliża się awaria maszyny!

Nieuważne zmostkowanie

Wadliwy materiał bazowy został zmostkowany w wyniku rażącego zaniedbania.