Wiadomość
Język
Szukaj
×

Zagrożenia z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej i bezpieczeństwa Jakość się opłaca, dla Ciebie i Twojej firmy

 • Niezawodność produkcji i planowania

 • Stosowanie wyłącznie części nowych i zatwierdzonych przez producenta lub ustawodawcę

 • Wymiana wszystkich elementów, które zostały zidentyfikowane jako słabe punkty, a tym samym stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa maszyny i jej operatora

 • Mycie i czyszczenie każdego podzespołu przed naprawą

 • Ponad 100 stanowisk do testowania działania i obciążeń

 • Najnowocześniejsze pomoce kontrolne do diagnozowania błędów

Międzynarodowe wytyczne zapewniają globalnie zharmonizowane standardy jakości w branży. Od 29 grudnia 2009 r. producenci maszyn kompletnych i niekompletnych podlegają wymaganiom dotyczącym ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartym w nowej dyrektywie maszynowej WE 2006/42/WE. Dwa nowe rozporządzenia UE 764/2008 WE i 765/2008 WE stanowią podstawę dla dyrektyw maszynowych.

Przede wszystkim niniejsze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu ochronę pracowników przed obrażeniami spowodowanymi przez maszyny. Tutaj z jednej strony, tak jak przed reformą prawną, producent jest zobowiązany do wprowadzenia do obrotu odpowiednio bezpiecznych produktów, z drugiej strony użytkownik maszyny również podlega różnym obowiązkom.

Musi on między innymi zapewnić, aby wynikające z użytkowania maszyny ryzyko dla operatorów zostało wyeliminowane lub zminimalizowane w możliwie największym stopniu. Z tego powodu ustawowo nakazane są regularne szkolenia personelu w zakresie środków ochronnych, które należy podjąć. Pomaga to również uniknąć ryzyka związanego z odpowiedzialnością za ewentualne wypadki, na które użytkownicy maszyn są narażeni po zakupie. Jest zatem jasne, że dyrektywa maszynowa dotyczy nie tylko fazy projektowania i budowy, ale także eksploatacji i konserwacji.

Stosując w ramach renowacji naszych produktów wyłącznie nowe, dopuszczone przez producenta lub ustawodawcę komponenty, wspieramy Państwa w zapewnieniu, że naprawiane podzespoły spełniają wymogi bezpieczeństwa i wymogi prawne. Oznacza to, że w zakresie konserwacji jesteście Państwo po „bezpiecznej stronie” i zgodnie z wymienionymi standardami jakości nie podejmujecie ryzyka w odniesieniu do pozwolenia na eksploatację, bezpieczeństwa pracy i żywotności Waszych podzespołów.

W ten sposób unikamy zagrożeń związanych z odpowiedzialnością i bezpieczeństwem i zapobiegamy groźbom awarii:

Czyszczenie i kontrola – BVS Industrie-Elektronik

Każdy podzespół, naprawiany lub otrzymany przez nas na wymianę albo jako część zamienna, poddawany jest profesjonalnemu czyszczeniu. Zapobiega to nieprawidłowemu działaniu powodowanemu przez zabrudzenia, wydłużając w ten sposób okres użytkowania danego zespołu.

Test działania i wydajności – BVS Industrie-Elektronik

Dysponujemy ponad 100 symulującymi pracę zespołu podczas produkcji stanowiskami do testów funkcji i mocy, zakupionych albo bezpośrednio od producenta, albo skonstruowanych przez nasz dział rozwojowy ściśle według wskazówek producenta.

icons 02

Do napraw używamy nowych i dopuszczonych przez ustawodawcę lub producenta podzespołów.

Wymiana prewencyjna – BVS Industrie-Elektronik

Przy każdej naprawie oraz przy wszystkich znajdujących się w naszych magazynie wymiennych i zamiennych podzespołach wymieniamy regeneracyjnie wszystkie elementy, podlegające zużyciu wskutek użytkowania lub starzenia.

Urządzenia testowe do diagnostyki usterek – BVS Industrie-Elektronik

Do diagnozowania błędów stosujemy najnowocześniejsze pomoce badawcze, np.:

 • Kamery termowizyjne
 • Tester logiczny
 • Stacja do przeróbek
 • Flying Prober
 • Przyrząd pomiarowy VI
 • Prommer
Certyfikacja DIN ISO – BVS Industrie-Elektronik

Od 2008 roku posiadamy certyfikat zgodności z normą zarządzania jakością ISO 9001, a od 2017 roku również z normą zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Ponadto nasze wewnętrzne laboratorium badawcze działa w ścisłej zgodności z normą ISO TS16949/VDA 6.4.

Dalsze szkolenie naszych techników serwisowych – BVS Industrie-Elektronik

W celu trwałego zapewnienia najwyższej jakości naszych procesów i usług nieprzerwanie szkolimy i dokształcamy naszych wysoko wykwalifikowanych inżynierów, techników i elektroników.