Wiadomość
Język
Szukaj
×

„Jakość robi różnicę”! dla Ciebie i Twojej firmy

  • Certyfikacja wg DIN EN ISO 9001:2015 i 14001:2015

  • Dział rozwoju i laboratorium badawcze zgodnie z ISO TS 16949/VDA 6.4

  • Naprawa wykonywana zgodnie z dyrektywą maszynową

  • Stosowanie wyłącznie części nowych i zatwierdzonych przez producenta lub ustawodawcę

  • Testy podzespołów na oryginalnych stanowiskach badawczych producentów

  • Jakość napraw na poziomie producenta poprzez partnerstwo lub współpracę z producentami

  • Ciągłe kształcenie i szkolenie naszych inżynierów, techników i elektroników

Certyfikat DIN ISO – BVS Industrie-Elektronik

Nasza obietnica jakości dla Ciebie

Całe nasze przedsiębiorstwo spełnia wymagania standardów i wytycznych jakościowych określonych w normie DIN EN ISO 9001:2015 oraz normie zarządzania środowiskiem DIN EN ISO 14001:2015. Dzięki ścisłej współpracy z producentami, która wyraża się m.in. w statusie partnerskim „Punkt serwisowy Bosch Rexroth”, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu stały i wysoki poziom jakości. Opłaca się to szczególnie w przypadku naszych napraw wykonywanych przy użyciu komponentów dopuszczonych przez producenta lub ustawodawcę. W ten sposób w ramach zarządzania jakością gwarantujemy również niezbędne bezpieczeństwo produktów – zawsze zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa dla każdej naprawy.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie napraw w dziedzinie techniki automatyzacji CNC, PLC i ROBOTYKI oraz elektroniki dla energii odnawialnych możemy pomóc Państwu również w przypadku produktów, które już dawno zostały wycofane z produkcji lub nie są już objęte obsługą serwisową. Nasze doświadczenie przejawia się również w zastosowaniu do naprawy częściowo ulepszonych komponentów w porównaniu do komponentów, które zostały dostarczone przez producenta. Daje to Państwu dużą przewagę ekonomiczną, ponieważ mogą Państwo nadal używać swoich podzespołów elektronicznych po upływie faktycznej daty wycofania z produkcji.

Wszystkie usługi oferowane pod marką BVS są certyfikowane. W oparciu o to będziemy również rozwijać dla naszych klientów kolejne innowacyjne usługi i programy serwisowe.

Poza przestrzeganiem wytycznych dotyczących jakości i standardów zarządzania środowiskiem, kierujemy się zasadniczo standardami jakości producenta. Ze względu na wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia, do naszych napraw używamy dopuszczonych przez producenta lub ustawodawcęoryginalnych komponentów. Komponenty, które zostały wycofane z produkcji przez producenta lub których nie można już nabyć, są analizowane w procesie inżynierii odwrotnej (Reverse Engineering) i zastępowane aktualną i zatwierdzoną technologią.

Ponadto nasze wewnętrzne laboratorium badawcze działa w ścisłej zgodności z normą ISO TS16949/VDA 6.4.

Dzięki naszym wysokim standardom zapewniamy na przykład otrzymanie certyfikatu badania typu, normy CE, znaku kontrolnego UL i wielu innych, gwarantując w ten sposób ważność Państwa pozwolenia na użytkowanie po każdej naprawie.

DMSZ – BVS Industrie-Elektronik GmbH

 

 

Wysokiej jakości naprawę wyróżniają następujące czynniki:

wyczyszczona płytka – BVS Industrie-Elektronik

Profesjonalnie wyczyszczona płytka z obwodami drukowanymi

Czyste miejsca lutowania

Stosowanie wyłącznie części nowych i zatwierdzonych przez producenta lub ustawodawcę

Czyste, spasowane skręcenie obudowy śrubami

Działania prewencyjne wydłużające okres eksploatacji zespołu

Próby działania i obciążenia naprawionego zespołu w pełnym zakresie

Brak improwizowanych lub prowizorycznych działań przy zespole konstrukcyjnym lub współpracujących z nim urządzeniach peryferyjnych

Zaangażowanie specjalistów o wysokich, stale aktualizowanych i rozwijanych kwalifikacjach

Identyfikowalność i pełne udokumentowanie wszystkich czynności naprawczych

Specjalistyczne opakowania ESD, magazynowe i transportowe, takie jak oferowane przez BVS opakowania próżniowe z azotem, które chronią przed korozją i uszkodzeniami magazynowymi spowodowanymi czynnikami środowiskowymi.